Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak przygotować i zrealizować wycieczkę szkolną? (kurs online)Program:
  1. Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej
  2. Kierownik wycieczki szkolnej - przygotowanie dokumentacji
  3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek szkolnych
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy

I termin: 20.10.2020-01.12.2020   
II termin: 22.04.2021-20.05.2021


Terminy realizacji:
22-04-2021 w godz.

Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka