Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak rozmawiać z uczniami na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (warsztaty online)Program:
  1. Co na temat ZSK przekazujemy młodzieży? – mini wykład.
  2. Numery PRK na świadectwach i dyplomach szkolnych - ćwiczenia.
  3. Tworzenie scenariusza zajęć nt. ZSK dla szkół ponadpodstawowych oraz testu dla uczniów na platformie Kahoot.

Terminy realizacji:
15-12-2020 w godz. 10.00-13.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Marzanna Bogacka