Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak rozwijać umiejętności pisania na zajęciach języka niemieckiego?Program:

1. Realizacja wymagań podstawy programowej w zakresie rozwijania sprawności pisania na lekcjach języka obcego.
2. Proces kreatywnego pisania. Tworzenie tekstu w języku niemieckim.
3. Rozwijanie umiejętności pisania za pomocą gier językowych.
4. Aktywizowanie uczniów z wykorzystaniem pisania.
5. Rozwijanie sprawności pisania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Terminy realizacji:
27-05-2021 w godz. 15.00-17.15
31-05-2021 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński