Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak stworzyć Indywidualny Plan Działania (IPD) (warsztaty)Program:
  1. Przed IPD - działania wstępne
  2. Opracowanie IPD - elementy składowe
  3. Bilans końcowy
  4. Praktyczne przykłady szkolnych IPD

Terminy realizacji:
14-11-2020 w godz.

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk