Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak szukać, żeby znaleźć i ponownie wykorzystać? Kurs z wyszukiwania informacji w internecie (warsztaty online)



Program:
  1. Podstawy wyszukiwania informacji w internecie
  2. Narzędzia internetowe
  3. Zarządzanie informacją

Terminy realizacji:
09-02-2021 w godz. 12.00-15.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Iwona Lelewska