Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wykorzystać w praktyce odkrycia neuronauk? (kurs online)Program:

Moduły

  1. Jaka powinna być współczesna edukacja?
  2. Neurodydaktyka czy neuroedukacja?
  3. Praktyczne wykorzystanie neuronauk przez nauczyciela
  4. Tutoring, mentoring i couching jako narzedzia wspierające ucznia
  5. Znaczenie przestrzeni szkoły w uczeniu się

Termin:

15.11.2020-28.02.-2021 (NABÓR OTWARTY)Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Ewa Olejnik