Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wypoczywa mózg? (seminarium online)Program:

Regeneracja i odpoczynek dla mózgu


Terminy realizacji:
09-03-2021 w godz.

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 1
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka