Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył (warsztaty)Program:
  1. Pytania w procesie edukacyjnym
  2. Rodzaje pytań
  3. Sposoby efektywnego zadawania pytań

Terminy realizacji:
05-11-2020 w godz. 15.30-18.00
09-11-2020 w godz. 15.30-18.00

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska