Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kompetentny przedszkolak - kompetentny uczeń. W jaki sposób świadomie kształcić kompetencje kluczowe (seminarium)Program:
  1. Kompetencje kluczowe w przedszkolu i szkole - czy są takie same?
  2. Sposoby kształcenia kompetencji - czy je znamy?

Terminy realizacji:
07-12-2020 w godz. 15.30-18.00

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska