Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywnie na lekcjach języka obcego w klasach I-III (warsztaty)Program:
  • praca z filmem
  • praca z muzyką
  • kamishibai
  • projekt
  • TIK 


Cena: 300,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk