Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywnie na lekcjach języka obcego w klasach IV-VIII (warsztaty)Program:
  • praca z filmem
  • praca z muzyką
  • drama
  • projekt
  • TIK 

Terminy realizacji:
26-03-2021 w godz. 17.00-19.15

Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: Anna Szajerska