Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywnie na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty)Program:

1. Czym kreatywność?

2. Techniki wspierania kreatywności.

3. Wspomagająca rola szkoły w rozwijaniu kreatywności uczniów.


Terminy realizacji:
04-03-2021 w godz.

Cena: 160,00 zł zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Liczba godzin: 16
Kierownik formy: Tamara Kozikowska