Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Krytyczne myślenie na przedmiotach przyrodniczych (kurs online - Moodle)Program:

1. Myślenie krytyczne – filozofia i strategie kształtowania umiejętności w edukacji.

2. Narzędzia krytycznego myślenia – gałąź logiczna, chmura, drzewko ambitnego celu.

 

Termin realizacji: 18.01.2021 - 29.01.2021


Terminy realizacji:
18-01-2021 w godz.

Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk