Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształć kompetencje cyfrowe - wykorzystaj potęgę internetu (warsztaty)Program:
  1. Programy i aplikacje w codziennej pracy nauczyciela
  2. Mentimeter, trimino, animoto - tworzenie materiałów dydaktycznych

Terminy realizacji:
07-04-2021 w godz. 14.30-17.45
14-04-2021 w godz. 14.30-17.45

Cena: 40,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik