Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieżyProgram:

zgodny z Rozp.MEN z dnia 30 marca 2016r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

  1. Planowanie pracy wychowawczej
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, obowiązujące przepisy
  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 5.Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące) 

Terminy realizacji:
29-05-2021 w godz. 8.00-16.00

Cena: 150,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, wychowawcy
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka