Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatąProgram:
  1. Przywództwo edukacyjne w szkole
  2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku
  4. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  5. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  6. Zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu


Cena: 1520,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele spełniający warunki określone w Rozporządzeniu MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz.U. 2017, poz. 1597)
Liczba godzin: 215
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński