Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduProgram:
  1. Wybrane zagadnienia pedagogiki i andragogiki
  2. Elementy psychologii w nauce zawodu
  3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
  4. Praktyka metodyczna


Cena: 940,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu
Liczba godzin: 80
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński