Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kwietniowi Antypiraci 2021Program:

Webquest będziecie realizować w marcu 2021, w kwietniu należy przesłać Kwietniowym Antypiratom gotowe prace, które powstaną w oparciu o wcześniej zgromadzoną wiedzę. Finał akcji odbedzie się w dniach 24 – 26 kwietnia 2021 r., wtedy przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Światowy Dzień Własności Intelektualnej.Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Anna Puścińska