Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Lekcje w chmurze - TIK w szkole (warsztaty)Program:
  1. Tworzymy Teams - czyli wirtualną klasę
  2. Spersonalizowane materiały dla uczniów - możliwości OneNote
  3. Prezentacja Sway

Terminy realizacji:
17-03-2021 w godz.
24-03-2021 w godz.

Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele humaniści
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk