Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Małe działania mają znaczenie - jak odpowiedzialne korzystać z dóbr przyrody (seminarium)Program:
  1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju
  2. Kształcenie postaw według podstawy programowej kształcenia ogólnego
  3. Przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwijania odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

Terminy realizacji:
12-12-2020 w godz. 10.00-12.00

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Lena Tkaczyk