Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matematyczne Forum Wymiany Doświadczeń - praca z uczniem mającym trudności z matematyką (seminarium)Program:
  1. Zasady pracy z uczniem mającym kłopoty w czasie lekcji szkolnych
  2. Propozycje indywidualizacji pracy z uczniem mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
  3. Jak wspierać ucznia mającego trudności  w nauce matematyki w szkole i w domu

Terminy realizacji:
01-04-2021 w godz.

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska