Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matematyka jest wszędzie. Kiedy czego i jak uczyć młodsze dzieci (warsztaty)Program:
  1. Diagnoza kompetencji matematycznych dziecka kończącego przedszkole irozpoczynającego naukę szkolną
  2. Niekonwencjonalne podejście w rozwijaniu myślenia matematycznego dziecka

Terminy realizacji:
06-10-2020 w godz. 15.00-17.15
13-10-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska