Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda wspólnej sprawy - interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczejProgram:

Agresja i przemoc rówieśnicza.

Zasady pracy metodą wspólnej sprawy.


Terminy realizacji:
13-01-2021 w godz. 10.00-12.15

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka