Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online)Program:
  1. Podstawa programowa kształcenia branżowego
  2. Elementy programu nauczania
  3. Budowanie programu
  4. Ewaluacja 

Termin:
14.09.2020 - 15.05.2020 (nabór otwarty)Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele kształcący zawodowo
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński