Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metody aktywizujące na lekcjach języka obcego (warsztaty)Program:
  • stacje
  • ldl
  • projket interdysyplinarny
  • drama
  • gra terenowa
  • odwrócona lekcja 


Cena: 300,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk