Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - oblicza różnorodności w kulturze, religii i edukacji (seminarium online)Program:

1. Pojęcie tożsamości. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i na świecie- Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku, Agata Pilitowska i Maria Nowotarska, Salon Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto, Kanada.

2. Projekt "I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek". Działania i wizje tematyki migracyjnej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Olga Khabibulina, Koordynatorka projektu.

3. Tolerancja jako wartość. Specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Ewa Elwertowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.

4. Empatia i i relacje międzyludzkie- czy cierpimy na deficyt kompetencji społecznych? ks. Dawid Mendrok, Proboszcz Parafii Ewangelicko- Augsburskiej we Włocławku, ks. Sławomir Deręgowski, Proboszcz Parafii św. Stanisława BM we Włocławku.

5. Respektowanie zasad i norm społecznych - mecenas Łukasz Płaza, Kancelaria Płaza i Wspólnicy


Terminy realizacji:
16-11-2020 w godz. 13.00-15.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dorota Łańcucka