Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Motywowanie uczniów w czasie edukacji zdalnej



Program:

 

Motywacja ucznia do nauki w okresie edukacji zdalnej.   

Wyzwalanie zaangażowania ucznia w proces uczenia się.

 


Terminy realizacji:
05-01-2021 w godz. 10.00-14.00

Cena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk