Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia cyfrowe wspierające rozwój twórczego i kreatywnego myślenia (warsztaty online))Program:

1. Rozwój i stymulacja kreatywności przy tworzeniu zajęć zdalnych – uczenie przez doświadczenie, reflektowanie i podsumowania teoretyczne.

2. Poznanie zasad projektowania zajęć online z użyciem wybranych zróżnicowanych narzędzi - Mentimeter, Padlet, Quizlet, Wordwall, Points of you


Terminy realizacji:
19-10-2020 w godz. 16.00-18.15
26-10-2020 w godz. 16.00-18.15

Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 10 (w tym 4 samokształceniowe)
Kierownik formy: Dorota Łańcucka