Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia do wykorzystania z aplikacją MS Teams na zajęciach w pracy zdalnej z uczniem (warsztaty online)Program:

1. Czy można połączyć tradycyjne nauczanie i pracę zdalną?

2. Nauczyciel jako mentor koordynujący pracę ucznia

3. Zdalna praca indywidualna, zespołowa, praca metodą projektu

4. Narzędzia, aplikacje, zasoby Internetu w pracy zalnej


Terminy realizacji:
12-11-2020 w godz. 16.00-17.30

Cena: 40,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska