Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia doradcy edukacyjno-zawodowego w pracy zdalnej (kurs online)Program:

Elementy pracy zdalnej doradcy:
narzędzia do komunikacji, narzędzia do przechowywania plików i narzędzia doprzesyłania zadań (praca w chmurze).
Wykorzystanie e-zasobów z zakresu doradztwa zawodowego:
testy, kwestionariusze, strony www.

Termin:
2.10.2020 - 30.10.2020Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk