Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia usprawniające proces uczenia się ( warsztaty online)Program:

1. Jak stworzyć optymalne warunki do uczenia sie w czasie edukacji zdalnej?

2 Narzędzia sprzyjające poznawaniu i rowijaniu rozumowania uczniów


Terminy realizacji:
18-05-2021 w godz. 14.30-17.45

Cena: 40 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Lena Tkaczyk