Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel konstruktywista, czyli jak stworzyć optymalne warunki do świadomego uczenia się ucznia (seminarium)Program:
  1. Konstruktywizm w szkole
  2. Rola nauczyciela w uczeniu się ucznia
  3. Warunki do świadomego uczenia i uczenia się

Terminy realizacji:
24-03-2021 w godz. 15:00-17:30

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska