Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel na starcie - organizacja pracy (warsztaty)Program:
  1. Aktywny nauczyciel,aktywny uczeń - metody i formy pracy na lekcji
  2. Współpraca z rodzicami

Terminy realizacji:
05-10-2020 w godz. 14.30-17.00

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka