Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel przedszkola na starcie - planowanie i realizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej (warsztaty)Program:
  1. Elementy wpływające na planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej
  2. Rodzaje planów pracy wychowawczo-dydaktycznej
  3. Konstrukcja planu pracy wychowawczo-dydaktycznej

Terminy realizacji:
24-09-2020 w godz. 15.00-17.15
01-10-2020 w godz. 15.00-17.15
07-10-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska