Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel przedszkola na starcie - Jak zachęcić dziecko do współpracy?(warsztaty on-line)Program:
  1. 08.04.2021  moduł I - Nauczyciel przedszkola na starcie – jak zachęcić dziecko do współpracy. Trudności w relacjach nauczyciel dziecko, dziecko – nauczyciel.

  2. 15.04.2021 moduł II - Nauczyciel przedszkola na starcie – jak zachęcić dziecko do współpracy. Interakcje nauczyciela z wychowankami oparte na empatii i asertywności. 

  3. 22.04.2021 moduł III - Nauczyciel przedszkola na starcie – jak zachęcić dziecko do współpracy. Techniki zachęcające dziecko do współpracy.


Terminy realizacji:
08-04-2021 w godz. 16.00-18.15
15-04-2021 w godz. 16.00-18.15
22-04-2021 w godz. 16.00-18.15

Cena: 90 zł/30 zł za 1 moduł zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska