Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel przedszkola na starcie - współpraca z rodzicami (warsztaty)Program:
  1. Znaczenie postawy rodzicielskiej wobec nauczyciela i wobec dziecka
  2. Postawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami zachęcająca do współpracy
  3. Formy współpracy z rodzicami

Terminy realizacji:
25-11-2020 w godz. 15.00-17.15
02-12-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska