Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel przedszkola na starcie - praca zespołowa nauczycieli (warsztaty)Program:
  1. Współpraca nauczycieli i zespołów zadaniowych w realizacji zadań przedszkola
  2. Współpraca nauczycieli - organizacja uczącą się

Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.
00-00-0000 w godz.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska