Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu biologii (kurs online)Program:

Przegląd interaktywnych środków dydaktycznych dostępnych na platformach edukacyjnych

Terminy:
I edycja: 19-30.10.2020
II edycja: 16-30.11.2020Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Lena Tkaczyk