Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne technologie podczas zdalnego nauczania języków obcych (warsztaty)Program:

Umiejętność stosowania TIKCena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk