Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne technologie w rozwijaniu kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (warsztaty)Program:
  1. Budowa i działanie systemu pomiarowego PASCO ze wskazaniem jego wykorzystania w realizacji podstawy programowej
  2. Zapoznanie z zasadami prowadzenia doświadczeń i eksperymentów
  3. Wykonywanie doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych PASCO na podstawie podanych instrukcji
  4. Opracowanie autorskich scenariuszy doświadczeń i ich zapisywanie w programie SPARK - LAB

bezpłatne szkolenie dla szkół otrzymujących pracownie mobilneUdział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele pracujący z czujnikami z pracowni mobilnych
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Ewa Olejnik