Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

O doradztwie zawodowym praktycznie (konferencja)Program:

1. Doświadczenie to najwyższe wykształcenie człowieka

Jacek Janiszewski - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii,  przewodniczący Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizator Welconomy Forum in Toruń                

 2. Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy: innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi  

Roman Chamier - Ciemiński  - prezes Zarządu w Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu

 3. Jak rozmawiać z uczniami o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?

Marzanna Bogacka - doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,  Instytut Badań Edukacyjnych

 4. Rynek pracy w dobie pandemii oczami Klienta i Pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

Anna Jackowska - zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

 5. Europejska praktyka kluczem do sukcesu 

Michał Wilniewczyc - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Roman Paczkowski - koordynator projektów praktyk uczniowskich w Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim

 6. Klasy patronackie: połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i praktycznych doświadczeń w pracy

Donat Marszałek - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku

Marek Cichowicz - trener zawodu, spółka WIKA Polska  

 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole praktycznie

Anna Ostrowska - doradca zawodowy, Zespół Szkół nr 4 we Włocławku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


Terminy realizacji:
18-11-2020 w godz. 10.00-12.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska