Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Obsługa i praktyczne wykorzystanie aplikacji Microsoft TeamsProgram:

Możliwości MS Teams:

- zdalna organizacja lekcji
- spotkania rad pdagogicznych w trybie online
- organizacja spotkań dla zespołów klasowych/spotkań z rodzicami
- zapisywanie wydarzeń do w pełni zintegrowanego kalendarza
- korzystanie z aplikacji na urządzeniach mobilnych
- dostęp do komunikatora w dowolnym czasie i miejscuCena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński