Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocena pracy dyrektora szkoły (warsztaty)Program:
  1. Procedury podczas dokonywania oceny pracy dyrektora
  2. Rola organu prowadzącego w procesie oceny
  3. Zadania nadzoru pedagogicznego
  4. Obszary oceny
  5. Ocena pracy - zasady postępowania, odwołania

Terminy realizacji:
19-11-2020 w godz. 10.00-14.00

Cena: 150,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy szkół
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński