Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocena pracy nauczyciela krok po kroku (warsztaty)Program:
  1. Procedury związane z rozpoczęciem oceny pracy oraz przepisy prawa oświatowego
  2. Opiniowanie ocny pracy
  3. Zakres oceny
  4. Ocena - zasady postępowania, odwołanie od oceny

Terminy realizacji:
29-10-2020 w godz. 15.00-17.15
05-11-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy szkół, nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński