Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocena pracy nauczyciela krok po kroku (warsztaty on line)Program:

Moduły:

Ocena pracy nauczyciela krok po kroku


Terminy realizacji:
04-03-2021 w godz. 13.00-15.15

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński