Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocena pracy nauczyciela przedszkola (seminarium)Program:
  1. Ocena nauczyciela przedszkola od roku szkolnego 2019/2020 - Podstawy prawne
  2. Wszczęcie postępowania
  3. Odwołanie nauczyciela od oceny pracy


Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska