Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki w klasach IV-VIIIProgram:

- Ocenianie kształtujące wspierające proces uczenia się ucznia na lekcjach matematyki
- Praktyczne przykłady realizacji oceniania kształtującego na lekcjach matematyki - ćwiczenia
- Ocena sumująca i ocena kształtująca


Terminy realizacji:
02-03-2021 w godz. 16.00-18.15

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Bogusława Stuczyńska