Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odkrywamy Talenty 2021 (konferencja)Program:
  • Dlaczego warto wspierać uczniów w rozwoju ich potencjału?
  • Indywidualizacja nauczania
  • Możliwości wsparcia w edukacji zdalnej
  • Przykłady dobrych praktyk


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka