Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Otwórz internet i twórz pomoce dydaktyczne na zajęcia!Program:

Moduły:

1. Edukacja mobilna - 0,5 godziny

2. Zapoznanie z programem TRIMINO i tworzenie materiałów dydaktycznych. 

    Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem QR kodów i generatora rebusów - 2,5 godzinyUdział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik