Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pamięć o Zagładzie - konferencja w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu (konferencja online)Program:

Program konferencji

1. Podziemne Archiwum Getta Warszawy świadectwem kształtującym pamięć o Zagładzie wśród przyszłych pokoleń – Piotr Głowacki, aktor grający Emanuela Ringelbluma w filmie Roberty Grossman „Kto napisze naszą historię” (2018)

2. Jak uczyć o Holokauście- kilka dobrych praktyk - Anna Czerwińska, Kierowniczka Sekcji Edukacji Szkolnej i Rodzinnej w  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

3. Polscy Żydzi i ich wkład w rozwój przemysłu filmowego – Michał Pieńkowski, filmograf, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny 

4. Śladami Żydów kikolskich – o uczniowskim projekcie realizowanym w ramach programu Szkoła Dialogu - Ireneusz Bednorz, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Kikole

5. Wspomnienia spisane i opowiedziane – spotkanie po latach... - Victor Gutmann- Włochy/Izrael, Mirosław Piechotka - Dania, Michał Lewandowski – Polska. 

 


Terminy realizacji:
27-01-2021 w godz. 14.00-16.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka